Vlkolínec žije svojim vlastným životom s kultúrnymi akciami a podujatiami kde môžete spoznať históriu, tradície a život našich predkov. A nielen to. Vaše ratolesti si budú môcť vyskúšať v tvorivých dielňach svoje šikovné ručičky. Myslite na udalosti vo Vlkolínci, keď si budete plánovať rodinnú dovolenku.

Zoznam udalostí pre rok 2016

Veľkonočný hviezdicový výstup na Sidorovo – 27. marec 2016
Fujara znej Vlkolíncom …  – 11. jún 2016
Súťaž v ručnej kosbe – 25.jún 2016
Tvorivé dielne – júl-august 2016
Odpustová slávnosť (kostol Navštívenia Panny Márie vo Vlkolínci) – 3. júl 2016
Festival pod Sidorovom – 17. júl 2016
Nedeľa vo Vlkolínci – 31. júl 2016
Spomienka na SNP, záver letnej sezóny – 3. september 2016
Poďakovanie za úrodu – 25. september 2016
Vlkolínska zabíjačka, stavanie stromčeka – 10. december 2016

Kam ďalej?