Obec VlkolínecV nadmorskej výške 718 metrov, vo vnútorných Západných Karpatoch, v srdci Veľkej Fatry píše svoju históriu už viac ako 600 rokov podhorská osada Vlkolínec. Ak by ste čakali, že tu nájdete len časť ľudovej architektúry, budete prekvapený. Väčšina drevených domčekov, ktoré pochádzajú zo 16. až 19. storočia a vyzerajú ako jeden, má zachovalý nielen vonkajší vzhľad, ale aj vnútorné usporiadanie. Vlkolínec však ponúka toho oveľa viac.

Pod ochrannými krídlami UNESCO

V stredoeurópskom území nemá Vlkolínec ako neporušený krajinno-sídelný celok obdobu. Vláda Slovenskej republiky ho v roku 1977 vyhlásila za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry a 11. decembra 1993 bol zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, s cieľom trvalo chrániť kultúrne hodnoty tejto lokality.

Pre Vlkolínec je typická harmónia človeka a prírody, súlad sídla a krajiny. Každý pohľad naviac ponúka návštevníkovi fascinujúci obraz života našich predkov.

Dejiny Vlkolínca

Staré záznamy tvrdia, že Vlkolínec založili osady drevorubačov a uhliarov v druhej polovici 14. a prvej polovici 15. storočia. Táto osada patrila do chotára mesta Ružomberok a bola súčasťou hradného panstva Likavského hradu až do polovice 20. storočia.

V päťdesiatych rokoch hrozilo, že Vlkolínec príde o svojich obyvateľov. Tí požadovali podmienky pre život porovnateľné s ďalšími miestnymi časťami Ružomberku. Z presídlenia do mesta nakoniec zišlo a Vlkolínec je naďalej trvalo obývanou obcou.

Skutočnosť, že elektrina v tejto obci chýbala až do polovice 20. storočia potvrdzuje, že Vlkolínec bol vždy vzdialený a zároveň chránený od modernej civilizácie.

Drevenice VlkolínecRozprávková architektúra Vlkolínca

Vlkolínec je svahovitá obec so sústredenou uličnou zástavbou s dlhými dvormi. Nájdete tu drevené zrubové domy s bielou, modrou alebo svetlo-okrovou farbou, sedlové strechy s lomeným ostreším pokryté dreveným šindľom a latkové ploty, typické pre ľudovú architektúru tejto horskej udalosti.

Čo by ste mali vidieť?

Vlkolínec má v zozname pamiatkového fondu zapísaných až 73 objektov. Z nich by ste určite mali vidieť zrubovú dvojpodlažnú zvonicu z roku 1770, zrubovú rumpálovú studňu z roku 1860 a murovaný barokovo-klasicistický kostol Navštívenia Panny Márie z roku 1875.

Zaujíma vás, aká bola kultúra bývania vo Vlkolínci? Navštívte „Roľnícky dom” Liptovského múzea, nachádza sa v strede obce. Pri prechádzkach si nezabudnite pozrieť aj Vlkolínske senníky – štále a hospodárske objekty postavené mimo intravilán obce.

Život vo VlkolínciV obci nájdete veľa pamätných tabúľ, ktoré sú svedectvom, že život tu nebol vždy romantický a jednoduchý.

Súčasnosť Vlkolínca

Vlkolínec je dnes obec s 20 celoročne stálymi obyvateľmi, chalupármi, majiteľmi dreveníc a sezónne prebývajúcimi. Žije mnohými kultúrnymi podujatiami organizovanými celoročne občianskym združením Vlkolínec. Na akciách určených pre všetky vekové skupiny spoznáte tradície, zvyky, remeslá, ochutnáte jedlá starých mám a zabavíte sa pri ľudovej hudbe.

Vlkolínec ponúka všetko, čo potrebujete pre krásnu dovolenku: nedotknutú prírodu, históriu, relax a zábavu pre celú rodinu.

Naplánujte si dovolenku už dnes a rezervujte si ubytovanie v našich novopostavených dreveniciach.