By / 12th august, 2015 / Novinky / Off
Veľkonočný hviezdicový výstup na Sidorovo – 27. marec 2016
OZ Vlkolínec
Fujara znej Vlkolíncom …  – 11. jún 2016
OZ Vlkolínec, Mesto Ružomberok
Súťaž v ručnej kosbe – 25.jún 2016
SZZ, PD Ludrová, OZ Vlkolínec
Tvorivé dielne – júl-august 2016
Mesto Ružomberok, Lipt. múzeum, OOCR, OZ Vlkolínec
Odpustová slávnosť (kostol Navštívenia Panny Márie vo Vlkolínci) – 3. júl 2016
Festival pod Sidorovom – 17. júl 2016
Liptovské múzeum, OZ Vlkolínec, ŽSK
Nedeľa vo Vlkolínci – 31. júl 2016
KDAH, Mesto Ružomberok, OOCR, OZ Vlkolínec
Spomienka na SNP, záver letnej sezóny – 3. september 2016
OZ Vlkolínec
Poďakovanie za úrodu – 25. september 2016
Lipt. múzeum, SZZ, OZ Vlkolínec

Vlkolínska zabíjačka, stavanie stromčeka – 10. december 2016
OZ Vlkolínec